Thích
Chia sẻ
Email
In

TMGG40QECR

Sen tắm nhiệt độ
14.260.000 ₫
Kỹ thuật

TMGG40QECR

Specification

Lớp mạ: Nikel Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"