• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

TLP02201B

38.330.000 ₫

Thông số kỹ thuật

Model: TLP02201B Product name: ZL Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) (With pop-up wastse, without P-trap)
Hoặc

Tải về