Thích
Chia sẻ
Email
In

TKGG32EBS

Vòi bếp
13.480.000 ₫
Kỹ thuật

TKGG32EBS

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"