Thích
Chia sẻ
Email
In

TKGG30EC

Vòi bếp
6.850.000 ₫
Kỹ thuật

TKGG30EC

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng
Áp lực nước: 0.05MPa~1.0MPa
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"