Sensor faucet
Tìm theo

Phân loại

Công Nghệ

 1. AUTO FAUCET

 2. AUTO FLUSH

 3. SELF POWER

 4. WATER SAVING

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

Giá

Sensor faucet

Tìm theo
 1. DLE105AN/DLE124DH/DN010
  17.050.000 ₫

 2. TEN40ANV900/TN78-9V900/TVLF405
  12.530.000 ₫

 3. TEN12ANV900/TN78-9V900/TVLF405
  12.530.000 ₫

 4. DUE126UE
  10.410.000 ₫

 5. TTLA101/TTLE101E2L/TVLF405
  9.550.000 ₫

 6. DUE126UPE
  9.690.000 ₫

 7. TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405
  8.930.000 ₫

 8. TTLA101/TTLE101B2L/TVLF405
  8.310.000 ₫

 9. DUE126UK
  8.730.000 ₫

 10. TTLA102/TTLE101B2L/TVLF405
  7.690.000 ₫

 11. DUE126UPK
  7.790.000 ₫

11 Sản phẩm

Lưới Danh sách