• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

The Architecture of Gerrit Th. Rietveld

Rietveld – The Architecture of Gerrit Th.Rietveld
Năm xuất bản: 2009
Tác giả: Kaya Oku
Nội dung: Cuốn sách tập hợp 20 công trình của KTS Rietveld được sắp xếp theo trình tự thời gian, gồm các hình ảnh nội thất & ngoại thất của tòa nhà cũng như các bản kế hoạch, phác thảo, mô hình & tiểu luận giải thích.
Địa điểm: Hà Nội