Thích
Chia sẻ
Email
In

TEN40ANV900
TN78-9V900

Vòi chậu tự động
12.530.000 ₫
Kỹ thuật

TEN40ANV900/TN78-9V900

Specification

Lớp mạ: Nickel Chrome
Lượng nước sử dụng: 2L/ min
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lưu ý: Bao gồm van dừng, không bao gồm ống thoát thải và dây cấp

Công nghệ

"SELF POWER"

"WATER SAVING"

Giải Thưởng