Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TEN12ANV900
TN78-9V900

Vòi chậu tự động
Mã sản phẩm: TEN12ANV900_TN789V900_HAP004A
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 12.530.000 ₫

Công nghệ

"SELF POWER"

"WATER SAVING"

Giải Thưởng

Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Lớp mạ: Nickel Chrome
Lượng nước sử dụng: 2L/ min
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lưu ý: Bao gồm van dừng, không bao gồm ống thoát thải và dây cấp
Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo của TOTO