HYDRO ELECTRIC POWER


Nước chảy qua máy có vòng xoáy siêu nhỏ được tích hợp sẵn, máy tạo xoáy biến nó thành điện năng bằng năng lượng từ vòng quay tốc độ cao; điện được lưu trữ trong một tụ điện và cảm biến sử dụng điện dùng để chạy.
Xem thêm sản phẩm