Thích
Chia sẻ
Email
In

TC600VS

Bồn tắm nhựa
1.280.000 ₫
Kỹ thuật

TC600VS

Specification

Kích thước: 488D x 370W x 25H mm
Tài liệu đính kèm