Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW02013B

Cút nối tường
640.000 ₫
Kỹ thuật

TBW02013B

Specification

Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa
Tài liệu đính kèm