Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW02002B1
TVSM110RUR
TBW01010A

Sen cây
19.850.000 ₫
Kỹ thuật

TBW02002B1/TVSM110RUR/TBW01010A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau

Công nghệ

"ACTIVE WAVE"

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"