Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW02002B1
TVSM110RUR
TBW01010A

Bộ sen cây nóng lạnh
Mã sản phẩm: TBW02002B1_TVSM110RUR_TBW01010A
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 20.567.000 ₫

Công nghệ

"ACTIVE WAVE"

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"

Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa
Lưu ý: Bát sen bao gồm gác sen
Tính năng
Delicate & luxury Design
Durable finishes
Shower massage functions: Warm Spa, Active Wave, Comfort Wave