Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW02002B1
TBG02302V
TBW02017A

Sen cây
20.930.000 ₫
Kỹ thuật

TBW02002B1/TBG02302V/TBW02017A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"