Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW02002B1

Sen cây
12.420.000 ₫
Kỹ thuật

TBW02002B1

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"