Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW02001B

Sen cây
11.500.000 ₫
Kỹ thuật

TBW02001B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"