Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01303B

Sen cây
18.570.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01303B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"