Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01302B

Sen cây
18.300.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01302B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"