Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01301B

Sen cây
20.030.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01301B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"