Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01014B

Cút nối tường
640.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01014B

Specification

Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 MPa
Tài liệu đính kèm