Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01002B1
TVSM107CRR
TBW01010A

Sen cây
18.800.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01002B1/TVSM107CRR/TBW01010A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau

Công nghệ

"ACTIVE WAVE"

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"