Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01002B1
TBS04302V
TBW01010A

Sen cây
17.840.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01002B1/TBS04302V/TBW01010A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau

Công nghệ

"ACTIVE WAVE"

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"