Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01002B1
TBG03302V
TBW01010A

Sen cây
19.840.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01002B1/TBG03302V/TBW01010A

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau

Công nghệ

"ACTIVE WAVE"

"COMFORT GLIDE"

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"