Thích
Chia sẻ
Email
In

TBW01002B1

Sen cây
12.240.000 ₫
Kỹ thuật

TBW01002B1

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"

"WARM SPA"