Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV02404B
TBN01001B

Van điều chỉnh âm tường
13.130.000 ₫
Kỹ thuật

TBV02404B/TBN01001B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT WAVE"

"MINI UNIT"