Thích
Chia sẻ
Email
In

TBV01101B
TBN01104B

Van điều chỉnh âm tường
4.180.000 ₫
Kỹ thuật

TBV01101B/TBN01104B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"

"MINI UNIT"