Thích
Chia sẻ
Email
In

TBG11303V
TBN01001B

Van điều chỉnh âm tường
5.790.000 ₫
Kỹ thuật

TBG11303V/TBN01001B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"

"MINI UNIT"