Thích
Chia sẻ
Email
In

TBG09001B

Vòi xả bồn
2.690.000 ₫
Kỹ thuật

TBG09001B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng
Tài liệu đính kèm