Thích
Chia sẻ
Email
In

TBG04304B
TBN01001B

Van điều chỉnh âm tường
5.950.000 ₫
Kỹ thuật

TBG04304B/TBN01001B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"

"MINI UNIT"