Thích
Chia sẻ
Email
In

TBG01303B
TBN01001B

Van điều chỉnh âm tường
6.260.000 ₫
Kỹ thuật

TBG01303B/TBN01001B

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tính năng
Kiểu dáng thiết kế đương đại
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"

"MINI UNIT"