Comfort glide

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Chức năng: HOT & COLD

Phân loại

Công Nghệ

 1. ACTIVE WAVE (HAND SHOWER)

 2. COMFORM WAVE (BODY SHOWER)

 3. COMFORM WAVE (HAND SHOWER)

 4. COMFORT GLIDE

 5. MINI UNIT

 6. SAFETY THERMO

 7. WARM SPA (HAND SHOWER)

 8. WARM SPA (OVER HEAD)

Chức năng

 1. 3S MASSAGE

 2. 5S MASSAGE

 3. HOT & COLD

 4. NORMAL

Giải thưởng

 1. IF Design Award 2018

 2. REDDOT Award 2019

Giá

Comfort glide

Tìm theo

1-30 of 60

Lưới Danh sách