Comfort glide

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Chức năng: 3S MASSAGE

Phân loại

Công Nghệ

 1. ACTIVE WAVE (HAND SHOWER)

 2. COMFORM WAVE (BODY SHOWER)

 3. COMFORM WAVE (HAND SHOWER)

 4. COMFORT GLIDE

 5. WARM SPA (HAND SHOWER)

 6. WARM SPA (OVER HEAD)

Chức năng

 1. 3S MASSAGE

 2. 5S MASSAGE

 3. HOT & COLD

 4. NORMAL

Giá

Comfort glide

Tìm theo

8 Sản phẩm

Lưới Danh sách