Thích
Chia sẻ
Email
In

T114CU22#MLA
T110D3R(x4)

Thanh tay vịn dành cho tiểu nam
17.620.000 ₫
Kỹ thuật

T114CU22#MLA/T110D3R(x4)

Specification

Kích thước: 600 x 550 x 470 mm (φ34)
Màu sắc: Gỗ tự nhiên
Chất liệu: Thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo
Tài liệu đính kèm