Thích
Chia sẻ
Email
In

T114C5#MLA
T110D3R(x2)

Thanh tay vịn
7.350.000 ₫
Kỹ thuật

T114C5#MLA/T110D3R(x2)

Specification

Kích thước: 500mm (φ34)
Chất liệu: Thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo
Tài liệu đính kèm