• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

STUDIO MUMBAI: Praxis

Studio Mumbai: Praxis
Năm xuất bản: 2012
Nội dung: Cuốn sách bao gồm 12 dự án của văn phòng kiến trúc Ấn Độ Studio Mumbai (do KTS Bijoy Jain sáng lập), cung cấp cái nhìn về cách họ tạo ra những căn nhà địa phương nhưng mang chất lượng vượt thời gian.
Địa điểm: Hà Nội