• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Studies In Organic Kengo KUMA & associates

Studies in Organic: Kengo Kuma & Associates
Năm xuất bản: 2009. Tác giả: Kengo Kumo & Associates
Nội dung: Cuốn sách đánh dấu sự hợp tác giữa Kengo Kuma & Hideki Nakajima, bao gồm 36 công trình được biên soạn theo chủ đề “hữu cơ” của KTS Kengo Kuma
Địa điểm: Hà Nội