• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

STEVEN HOLL LUMINOSITY/POROSITY

STEVEN HOLL LUMINOSITY/POROSITY
Năm xuất bản: 2006
Tác giả: Steven Holl
Nội dung: Hai mươi mốt hoạt động cùng các dự án được khám phá triệt để trong ấn phẩm này mà theo lời của Steven Holl nhằm mục đích " Điều tra các khía cạnh của độ xốp và ánh sáng, sự kết hợp của kiến trúc, đô thị và cảnh quan và cuối cùng là sự hợp nhất của vật chất và tinh thần".
Địa điểm: Hà Nội