One piece toilet

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

  1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: CEFIONTECT

Phân loại

Giải thưởng

  1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

  2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

  3. REDDOT Award 2020

Chức năng

  1. RIMLESS

Công Nghệ

  1. AIR-IN WONDER WAVE

  2. AUTO OPEN or CLOSE LID

  3. CEFIONTECT

  4. DEODORIZER

  5. DRYER

  6. EWATER

  7. HEATED SEAT

  8. PREMIST

  9. RIMLESS

  10. TORNADO FLUSH

  11. WATER SAVING

Giá

One piece toilet

Tìm theo

18 Sản phẩm

Lưới Danh sách