Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

1-50 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
TX447ST Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SOBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SLN Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SGNCV1BR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
1/12/14 Tài liệu đính kèm
TX447SI Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SKBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SNBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SGV1 Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SRSN Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SMBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
All TVN's sanitary ware products ngừng dán tem màu sản phẩm lên các sản phẩm sứ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Bàn cầu bổ sung tờ chú ý và hdsd hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
bathtub cải tiến tem trên sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
BW190K#W Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
BW310B#HG#XW Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường 1/7/15 Tài liệu đính kèm
BW310B#HN#XW Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường 1/7/15 Tài liệu đính kèm
C688 hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
C914 khắc phục lỗi nứt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
C914, MS914T2 khắc phục vấn đề của băng dính xanh TOTO trên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
carton label of parts Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Cast iron bathtub series cải tiến tem dán 1/7/2015 Tài liệu đính kèm
Chậu rửa bổ sung tờ chú ý và hdsd hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300D**Y1 thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300D**Y1 thay đổi thiết kế đệm thoát sàn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DR series thay đổi thiết kế đệm thoát sàn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DR series cải tiến phương pháp tráng men bên trong đường thoát thải hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DR series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DT series cải tiến phương pháp tráng men bên trong đường thoát thải hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DT3Y1 cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320DR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320DR series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320DR series thay đổi thiết kế đệm thoát sàn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320DR series cải tiến phương pháp tráng men bên trong đường thoát thải hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320DT3Y1 cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320PDR series cải tiến phương pháp tráng men bên trong đường thoát thải hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320PDR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320PDR series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS325DR series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS325DR series thay đổi thiết kế đệm thoát sàn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS325DR series cải tiến phương pháp tráng men bên trong đường thoát thải hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS325DR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS350D series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS350D series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS350D series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS351D series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS351D series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS351D series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS660D*Y1 thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

1-50 of 819