Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

1-50 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
MS864 series tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB007DP cải tiến mạ và đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT500T#XW bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX115LELBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
CS325DR series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS135 Tiêu chuẩn hóa tem nhãn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CW804W/FW4#XW Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Tiểu nữ bổ sung tờ chú ý và hdsd hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LDN cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710CS Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DR series thay đổi thiết kế đệm thoát sàn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS250AX Tiêu chuẩn hóa tem nhãn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX301BB cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS602#CR Tiêu chuẩn hóa tem nhãn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DLB309 cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVS300/320 cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS761DT5 cải tiến chức năng xả của bộ van xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC389CVK tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật 1/3/15 Tài liệu đính kèm
LT210CT đổi NCC để có thời gian giao hàng tốt hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX467SL Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT764 cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT947CR đổi NCC bộ cố định chân chậu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LDN thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX454SESV2BR cải tiến phương thức đóng gói 1/6/2015 Tài liệu đính kèm
TC393V#W bổ sung tam xuất xứ bằng mực ko phai lên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS217A/DGH108ZR thay đổi phương pháp đóng gói bộ sen 8/1/2016 Tài liệu đính kèm
MS688T2 thay đổi thiết kế mặt trong két nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS818D series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS364N/DGH108ZR thay đổi phương pháp đóng gói bộ sen 8/1/2016 Tài liệu đính kèm
MS688W thay đổi thiết kế mặt trong két nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS366 series cải tiến van xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX1AN cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
UT557T#XW bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX115LKBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
LW932CB#XW Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường 1/7/15 Tài liệu đính kèm
CS351D series thay đổi thiết kế van cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS222AY Tiêu chuẩn hóa tem nhãn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS01WE tiêu chuẩn hóa phụ kiện đai kẹp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TBX1A-V200 Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS01WE#MW/PJS01WE#GW cải tiến tài liệu hướng dẫn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL218#PG cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX303BI cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT523 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS325DR series thay đổi thiết kế đệm thoát sàn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS255A Tiêu chuẩn hóa tem nhãn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TCH709R cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
FBY1756PWNE thay đổi lớp mạ của chân bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL224A cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LW596RB#W đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu và Trung Quốc, thống nhất lại kích thước sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
S216P thay đổi NCC để giảm thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

1-50 of 819