Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

51-100 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
TX115LFBR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX471SFMBR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX116LESV4BR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX471SESMBR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX605KESBR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SESN tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SFV2BR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX115LESBR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS436 series tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS688 series tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS884 series tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS864 series tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS905 series tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS914 series tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MS366 series cải tiến van xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC385VS#W dán thêm tem quản lý nguồn gốc và chất lượng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB005DGN cải tiến thiết kế bảng nhấn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB005DG cải tiến thiết kế bảng nhấn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB005DCP cải tiến thiết kế bảng nhấn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB005DNP cải tiến thiết kế bảng nhấn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS701 tiêu chuẩn hóa mẫu mã carton chết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTBB302 thay đổi phụ kiện của van điều chỉnh vòi sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
S350D, S351D thay đổi thiết kế carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
C914 khắc phục lỗi nứt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
C688 hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX75V1 discontinue thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX454SESN TX454SESZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX488SN TX488SZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX488SV1 D3605 thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX491S TX491SN thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SESN TX492SESZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SG TX492SGN thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SRSZ TX492SRS thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SRRN TX492SRRZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX116LESV4BR thay đổi phương pháp lắp ráp sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LDN thay đổi phương pháp lắp ráp sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS445DC(P) TS445DCPK đổi NCC để có thời gian giao hàng tốt hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS445V2AC(P) TS445V2ACPK đổi NCC để có thời gian giao hàng tốt hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM720CA DM720CAVG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM720CAJ DM720CAJVG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM720CA1 DM720CA1VG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM720CAJ1 DM720CAJ1VG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM721CA DM721CAVG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM721CAJ DM721CAJVG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM721CA#PG DM721CAVG#PG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM721CAJ#PG DM721CAJVG#PG cải tiến thiết kế tem thùng, thông tin trên thùng carton và hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LW596RB#W đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu và Trung Quốc, thống nhất lại kích thước sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LW538RCB#XW đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu và Trung Quốc, thống nhất lại kích thước sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LW583RCB#XW đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu và Trung Quốc, thống nhất lại kích thước sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LW717RCB#XW đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu và Trung Quốc, thống nhất lại kích thước sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

51-100 of 819