Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

1-50 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
TX448SEL TX447SQBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447ST Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TMC95 V101R thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
TX447SOBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
USWN870RBE#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
TX447SLN Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
LW527J#W Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường Tài liệu đính kèm
TX429SCBR TX447SECBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SGNCV1BR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX448SFBR TX447SESBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX448SESBR TX447SFBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX447SI Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
USWN870RB#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
TX447SKBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
USWN810BE#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
TX447SNBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX448SECBR TX447SEN Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX448SEN TX447SRR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
DGH108ZR thay đổi thông tin đã báo trước đó: bát sen mát-xa 3 chế độ -> 5 chế độ Tài liệu đính kèm
TX447SGV1 Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
CW993VA#NW1 thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
TX447SRSN Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
USWN810B#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
TX447SMBR Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX429SRYN TX447SEL Căn cứ vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, gợi ý chuyển sang loại 4 lỗ Tài liệu đính kèm
TX488SO TX488SON 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SIN TX491SIZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SLN TX488SLZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SIN TX488SIZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SQ TX491SQN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488S TX488SN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SQ TX488SQN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SLN TX491SLZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SO TX491SON 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SMN TX488SMZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
T112C6#NA T112C6#SY Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường, đề xuất từ màu ghỗ tự nhiên thành màu be tối nhẹ 1/1/16 Tài liệu đính kèm
TX108LDN thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX115LELBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX115LRS thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX115LKBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX119LGV1 thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX119LKBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX303BFBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX108LJ thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
LW523J#W LW523NJ#W cải tiến hình dáng 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
THX3A-1N thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX301BG thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX103LG thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX115LEJBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX110LCBR thay đổi thiết kế bộ thoát xả 1/1/2016 Tài liệu đính kèm

1-50 of 819