Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

251-300 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
TX4W cải tiến thùng carton 1/4/2015 Tài liệu đính kèm
TX701AE cải tiến thùng carton 1/4/2015 Tài liệu đính kèm
TX705AE cải tiến thùng carton 1/4/2015 Tài liệu đính kèm
TX701AES cải tiến thùng carton 1/4/2015 Tài liệu đính kèm
TMWB95EC TMWBB95ECR cải tiến dây xịt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
ware as the list sửa đổi nội dung trên tem hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DB155 DB155R thay đổi cấu trúc lưới chỉnh lưu và ren lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SC TX492SCR thay đổi thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
bathtub cải tiến tem trên sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT828CR LHT828CS cải tiến hình dáng và thiết kế mặt sau và mặt đáy chân chậu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT766C LHT766CR cải tiến hình dáng và thiết kế mặt sau và mặt đáy chân chậu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT767C LHT767CR cải tiến hình dáng và thiết kế mặt sau và mặt đáy chân chậu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX723L VM2F015Y cải tiến bộ vít hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
S216P thay đổi NCC để giảm thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710CT LT710CTR đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710CS LT710CSR đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710GJ LT710CSRJ1 đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT700CT LT700CTR đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HR710 TX809LV5 đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX809LV2 TX809LV5 đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HR700 TX809LV5 đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVSM103NS TVSM103NSR cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SESBR TX492SESBRR cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX116LMBR TX116LMN cải tiến thiết kế 1/12/2015 Tài liệu đính kèm
CS300DR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS300DT3Y1 cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320DR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320DT3Y1 cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS325DR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS350D series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS351D series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS660DT1Y1 cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS320PDR series cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVS300/320 cải tiến bộ ốc bắt tank hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DGH108ZR thay đổi thông tin đã báo trước đó: bát sen mát-xa 3 chế độ -> 5 chế độ Tài liệu đính kèm
WH013R WH053 Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
WH010 WH060 & WH050 Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS376 HS376TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS175 HS175TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS384 HS384TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS261 HS261TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS304 HS304TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS814 HS814TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS820 HS820TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS828 HS828TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS381 HS381TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS352 HS352TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS353 HS353TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS407 HS407TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS372 HS372TT Tiêu chuẩn hóa hệ thống mã sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

251-300 of 819