Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

201-250 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
DL320 DL320R thống nhất vị trí logo hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL320-1 DL320-1R thống nhất vị trí logo hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL320-2 DL320-2R thống nhất vị trí logo hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM311 DM311R thống nhất vị trí logo hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DP309S DP309N thống nhất vị trí logo hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LW523J#W LW523NJ#W cải tiến hình dáng 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
LW526J#W LW526NJ#W cải tiến hình dáng 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
LW528J#W LW528NJ#W cải tiến hình dáng 1/1/2016 Tài liệu đính kèm
TX492SRSZ TX492SRS thay đổi thiết kế giá đỡ và phần chuyển nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SRRN TX492SRRZ thay đổi thiết kế giá đỡ và phần chuyển nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SG TX492SGN thay đổi thiết kế giá đỡ và phần chuyển nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX1CV2 cải tiến hướng dẫn lắm đặt 1/9/2015 Tài liệu đính kèm
LT210CT đổi NCC để có thời gian giao hàng tốt hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMGG40EC TMGG40ECR cải tiến thiết kế gác sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMGG40QEC TMGG40QECR cải tiến thiết kế gác sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMF49E TMF49E3 cải tiến thiết kế gác sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMF49E2 TMF49E5 cải tiến thiết kế gác sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMF44E TMF44E1 cải tiến thiết kế gác sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TB18C TB18CR cải tiến thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM346CFN Cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM345CFN Cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM345S Cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SFV2BR TX454SFV2BRR cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SFV2BRR TX454SFV2BRS cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT947CR cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TEN41AW TENA41AW cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TEN51AW TENA51AW cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB007D cải tiến mạ và đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB007DP cải tiến mạ và đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
MB007DCP cải tiến mạ và đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX706AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX1AN cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX1BN cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX705AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX707AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX4WAC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX704AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX701AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX702AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX703AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX703AE cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX703AESV1 cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX721AC cải tiến phương pháp tạo logo TOTO 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
CW824PJ#W CW824NPJ#W thay đổi thiết kế và công nghệ 1/8/2015 Tài liệu đính kèm
TX120LEJBR TX120LEJN lắp thêm miếng nắp vành 1/10/2015 Tài liệu đính kèm
TX454SESV2BR TX454SESV2BRR thay đổi thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMNW40G1R TMNW40EG1 thay đổi thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS01WE tiêu chuẩn hóa phụ kiện đai kẹp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS02WE tiêu chuẩn hóa phụ kiện đai kẹp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS03WE tiêu chuẩn hóa phụ kiện đai kẹp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

201-250 of 819