Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

501-550 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
PAY1570DH#W thay đổi kích thước lỗ xả tràn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1770D#W thay đổi kích thước lỗ xả tràn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1770DH#W thay đổi kích thước lỗ xả tràn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1780D#W thay đổi kích thước lỗ xả tràn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1575VC#W thay đổi kích thước lỗ xả tràn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1775VC#W thay đổi kích thước lỗ xả tràn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
T150NL T150NLJ thay đổi pittong và phụ kiện van chân không chống chào ngược hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TV150NS TV150NSJ thay đổi pittong và phụ kiện van chân không chống chào ngược hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TV150NSV1 TV150NSV1J thay đổi pittong và phụ kiện van chân không chống chào ngược hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TV150NSV4 TV150NSV4J thay đổi pittong và phụ kiện van chân không chống chào ngược hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TV150NSV6 TV150NSV6J thay đổi pittong và phụ kiện van chân không chống chào ngược hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TV150NSV7 TV150NSV7J thay đổi pittong và phụ kiện van chân không chống chào ngược hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TV150NWV12 TV150NWV12J thay đổi pittong và phụ kiện van chân không chống chào ngược hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC389CVK#W thay đổi thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT500T#XW bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT508T#XW bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT560T#XW bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT557T#XW bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT57R#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT447HR#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT447R#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904R#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904HR#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT445#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT445H#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904S#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904HS#W bổ sung thêm hướng dẫn lắp đặt cho tiểu nam hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Bàn cầu bổ sung tờ chú ý và hdsd hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Chậu rửa bổ sung tờ chú ý và hdsd hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Tiểu nam bổ sung tờ chú ý và hdsd hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Tiểu nữ bổ sung tờ chú ý và hdsd hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LW640CJ#W LW640NCJ#W change design of lavatory rim, remove o-ring from overflow hole 1/4/2016 Tài liệu đính kèm
LW641J#W LW641NJ#W change design of lavatory rim, remove o-ring from overflow hole 1/4/2016 Tài liệu đính kèm
LW641CJ#W LW641NCJ#W change design of lavatory rim, remove o-ring from overflow hole 1/4/2016 Tài liệu đính kèm
TVSM103NSR cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVSM104NS cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
FBY bathtub series thay đổi màn bảo vệ dán ở đáy bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX20MCRB cải tiến chất lượng sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DSR42 DSR42R thay đổi chất liệu từ đồng mạ sang inox mạ 1/4/2016 Tài liệu đính kèm
FBY1756PWGE thay đổi lớp mạ của chân bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
FBY1756PWNE thay đổi lớp mạ của chân bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS445DCPK DUE115UPK + HS376TT thay đổi từ hàng Thái sang Trung Quốc hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS445V2ACPK DUE115UPE + HS376TT thay đổi từ hàng Thái sang Trung Quốc hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL370 cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL362 cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL363 DL363R cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL372RVG cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVSM103NSR cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVSM104NS cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX432SHBR cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

501-550 of 819