Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

1-50 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
DL354S(A) DL354N thay đổi kết cấu sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX488S TX488SN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SLN TX488SLZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SMN TX488SMZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SQ TX488SQN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SIN TX488SIZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SO TX488SON 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SLN TX491SLZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SQ TX491SQN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SIN TX491SIZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SO TX491SON 1/1/15 Tài liệu đính kèm
THX3A-1N cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX103LG cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LDN cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LG cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LJ cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX303BI cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX303BL cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX119LEL cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX119LESBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX119LFBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX119LGV1 cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX119LI cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX303BESBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX303BFBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX110LCBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX115LELBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX115LI cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX119LECBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX301BB cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX301BG cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX302BCBR cải tiến sp để dễ sd hơn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT560T, UT57, UT557T, UT904, UT904H Đổi nhà cung cấp phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT447, UT447H, UT557T, UT560T, UT57, UT570T, UT500T, UT904, UT904H Đổi nhà cung cấp phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HTSV300/320 cải tiến phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HTSV320DP cải tiến phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HTSV818D cải tiến phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT523 Đổi nhà cung cấp phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT368C, LT710CS, LT710GJ Đổi nhà cung cấp phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT367CR Đổi nhà cung cấp phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTLR301FV-1 đổi thông số kỹ thuật của bộ xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTLR302FV-1 đổi thông số kỹ thuật của bộ xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT236C, LPT239C, LPT947C, LPT766C, LPT767C bổ sung nở nhựa cho ốc cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
1/12/14 Tài liệu đính kèm
DLB303 Cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC389CVK tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật 1/3/15 Tài liệu đính kèm
TS115S TS115SB Đổi mã sản phẩm 1/3/15 Tài liệu đính kèm
TX604KDN tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LHBR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX432SHBR tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật cho nút index hiện tại hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

1-50 of 819