Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

151-200 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
TX492SESBR cải tiến phương thức đóng gói 1/6/2015 Tài liệu đính kèm
DK307AR DK307AS cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL362 thay đổi chất liệu cần gạt và van xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL362-1 thay đổi chất liệu cần gạt và van xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL363 thay đổi chất liệu cần gạt và van xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DL363-1 thay đổi chất liệu cần gạt và van xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
wall hung lavatory bổ sung hướng dẫn lắp đặt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904H NCC tiêu chuẩn hóa phụ kiện hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT239C thay đổi vị trí dán tem thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT236C thay đổi vị trí dán tem thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT236CR thay đổi vị trí dán tem thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT236C LT236CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT236C LHT236CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT236C LPT236CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT240C LT240CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT240C LHT240CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT828C LHT828CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT523 LT523R dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT533 LT533R dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
L946C L946CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT947C LHT947CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT947C LPT947CR dừng sử dụng trang trí lỗ tràn xả hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
sanitary ware áp dụng chứng nhận hợp quy CR hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS680 đổi NCC van dừng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS761 đổi NCC van dừng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS761P đổi NCC van dừng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX115LNBR TX115LNNBR cải tiến thiết kế đầu xả nước 1/7/2015 Tài liệu đính kèm
carton label of parts Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT367CR Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT368C Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710CS Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT520T Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710CT Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT523 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT546 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT533 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
L501C Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT765 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT548 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT582C Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT700CT Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
L946C Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT764 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
L762 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
L763 Sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710CS ko tạo rãnh ở giữa gân bế mặt tiếp xúc giữa chậu rửa với bàn đá cung cấp đồng thời 2 loại khuôn Tài liệu đính kèm
UT447H UT447HR bổ sung dây cấp, thay đổi cút nối hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904H UT904HS bổ sung dây cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM346CFS(A) DM346CFN cải tiến cấu trúc củ sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM331AR DM331AS cải tiến cấu trúc củ sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

151-200 of 819