Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

651-700 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
DP351 DP351R thay đổi chất liệu của thành phần, cấu trúc van, bỏ lỗ cố định và vấu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DV351 DV351-1 thay đổi chất liệu của thành phần, cấu trúc van, bỏ lỗ cố định và vấu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HF90333 HH59020 Thay đổi mã để chuẩn hóa hệ thống quản lý hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TNB91-5X, TN91-5R TN91-5N Thay đổi mã để chuẩn hóa hệ thống quản lý hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX118SESM THX118SESMN Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX472SESV2 TX472SESV2N Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX445SECMV3BR TX445SECMV3 Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX445SELMV3N TX445SELMV3Z Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX445SEMV3BR TX445SEMV3 Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX445SESMV3BR TX445SESMV3 Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX494SELV2BR TX494SELV2 Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX494SMBR TX494SM Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX447SECBR TX447SEC Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX447SEL TX447SELN Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX447SESBR TX447SES Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX449SEV2N TX449SEV2Z Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX471SEJBR TX471SEJ Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX471SESV2BR TX471SESV2 Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS01WE#MW/PJS01WE#GW cải tiến tài liệu hướng dẫn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS02WE#MW/ PJS02WE#GW cải tiến tài liệu hướng dẫn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PJS03WE#MW/ PJS03WE#GW cải tiến tài liệu hướng dẫn hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TKGG32EB1 TKGG32EB1R cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TKGG32EB TKGG32EBR cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TCH836S TCH836N cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TCH708R TCM1595 cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TCH709R cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TCH816R TCH816S cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HH55004S HH55004N cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMNW40GR TMNW40EG cải tiến sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX19ZNB Dừng sản xuất vì nhu cầu thấp 1/2/15 Tài liệu đính kèm
DLE105AS DLE105AN Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DLE110A2S DLE110A2N Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DLE114DSH DLE114DH Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DLE414DSH DLE124DH + DLE424SMA Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DLE114DSKS DLE124DK Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DLE414DSKS DLE124DK + DLE424SMA Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE111UK DUE113UK Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE111UE DUE113UE Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE109UK DUE114UK Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE109UE DUE114UE Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE109UPK DUE114UPK Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE109UPE DUE114UPE Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE106UPA DUE115UPK Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE106UEPA DUE115UPE Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE106UHG Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE106UEA Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DUE106UA Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/8/15 Tài liệu đính kèm
DS721 sản phẩm lỗi thời, không thu hút thị hiếu khách hàng 1/4/15 Tài liệu đính kèm
DS719 sản phẩm lỗi thời, không thu hút thị hiếu khách hàng 1/4/15 Tài liệu đính kèm
CW620JT2#W Nâng cấp bằng sản phẩm mới 1/4/15 Tài liệu đính kèm

651-700 of 819