Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

601-650 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
DP346 DP346R cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DP101 DP101R cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DV101 DV101R cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX605KESBR cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX1A-5NV1 TVLF401 thay đổi NCC để giảm thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX1A-3N TVLF402 thay đổi NCC để giảm thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX1A-5N TVLF403 thay đổi NCC để giảm thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
THX1A-6N TVLF404 thay đổi NCC để giảm thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX709AV6 TVLF405 thay đổi NCC để giảm thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1570D#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
PAY1570DH#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
PAY1575VC#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
PAY1580D#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
PAY1770D#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
PAY1770DH#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
PAY1775VC#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
PAY1780D#W dán tem chú ý đã áp dụng Tài liệu đính kèm
LHT947C LHT947CR & LHT947CRJ1 thay đổi thiết kế, bỏ o-ring, đổi NCC bộ cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTLC301F-1 TVLM105CR rút ngắn thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTLC301FV-1 TVLM106CR rút ngắn thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTMC301 TVSM107CR rút ngắn thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTLR303F-1 TVLM108RU rút ngắn thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTLR303FV-1 TVLM109RU rút ngắn thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TTMR307 TVSM110RU rút ngắn thời gian giao hàng hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT570T cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT236CR#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT236CR#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT236CR#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT239C#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LPT239C#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT240CR#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LHT240CR#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT710CTR#W cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT764 cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT765 cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT546 cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT548 cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT582C cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
LT520T cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMC95 V101R thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
CW993VA#NW1 thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
USWN870RB#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
USWN870RBE#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
USWN810B#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
USWN810BE#XW thời gian đáp ứng lâu Tài liệu đính kèm
TX721AN tiêu chuẩn hóa phương thức đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HS297TT tiêu chuẩn hóa thiết kế sp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVN sanitary ware's carton box bỏ logo của nhà cung cấp trên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DP347 DP347R thay đổi chất liệu của thành phần, cấu trúc van, bỏ lỗ cố định và vấu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DV104 DV104-1 thay đổi chất liệu của thành phần, cấu trúc van, bỏ lỗ cố định và vấu hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

601-650 of 819