Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

551-600 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
TX115LESBR TX115LESN cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX116LESBR TX116LESN cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX116LESV4BR TX116LESV4N cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX488SCN TX488SCZ cải tiến hình dáng nhằm tiêu chuẩn hóa thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SOBR TX454SON cải tiến công nghệ và thiết kế sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1570D#W nâng chiều cao chân bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1570DH#W nâng chiều cao chân bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1770D#W nâng chiều cao chân bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
PAY1770DH#W nâng chiều cao chân bồn tắm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
tất cả phụ kiện bỏ dấu "passed" trên tem của sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Lavatory bổ sung các mã vòi và ống thải trên tờ tiêu chuẩn kỹ thuật hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX561A cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS205A cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DM328 cải tiến lõi van hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TL516GV cải tiến đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC385VS#W bổ sung tam xuất xứ bằng mực ko phai lên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC392VS#W bổ sung tam xuất xứ bằng mực ko phai lên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC392V#W bổ sung tam xuất xứ bằng mực ko phai lên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC393VS#W bổ sung tam xuất xứ bằng mực ko phai lên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TC393V#W bổ sung tam xuất xứ bằng mực ko phai lên thùng carton hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS350D series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS351D series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS818D series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS819DS series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS945DN series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS680D series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CS680PD series thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
CW681 thay đổi thiết kế tấm cố định hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
Warranty card thay đổi nội dung hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DGL301R thay đổi thiết kế bên ngoài thùng to hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
DGM301CFNS thay đổi thiết kế bên ngoài thùng to hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
T110D17R T110D17S thay đổi kích thước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
T117HK7#NA T117HK7#MLA thay đổi màu sắc hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TBH19J TBH19J1R thay đổi màu sắc giá sen và mũ chụp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TEN22AWR TENA22AW thay đổi lưu lượng nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TMF44E1 TMF44E1R thay đổi màu sắc của nút che lỗ bắt vít 1/6/2016 Tài liệu đính kèm
TMF47E1 TMF47E1R thay đổi màu sắc của nút che lỗ bắt vít 1/6/2016 Tài liệu đính kèm
TMF49E4 TMF49E4R thay đổi màu sắc của nút che lỗ bắt vít 1/6/2016 Tài liệu đính kèm
TMF49E5 TMF49E5R thay đổi màu sắc của nút che lỗ bắt vít 1/6/2016 Tài liệu đính kèm
TX109LD thay đổi vị trí lỗ bắt vít giữa tay gạt và lõi vòi hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX108LDN thay đổi vị trí lỗ bắt vít giữa tay gạt và lõi vòi hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX432SD thay đổi vị trí lỗ bắt vít giữa tay gạt và lõi vòi hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX604KDN thay đổi vị trí lỗ bắt vít giữa tay gạt và lõi vòi hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVLM105CR cải tiến đầu lọc nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVLM106CR cải tiến đầu lọc nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TCW1211A#NW1 thay đổi thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVSM103NSR cải tiến tiêu chuẩn đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TVSM104NS cải tiến tiêu chuẩn đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS561A cải tiến tiêu chuẩn đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TS205A cải tiến tiêu chuẩn đóng gói hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

551-600 of 819