Thích
Chia sẻ
Email
In

PPYB1710RHPE#S
DB501R2B

Bồn tắm ngọc trai massage
132.330.000 ₫
Kỹ thuật

PPYB1710RHPE#S/DB501R2B

Specification

Kích thước: 800D x 1700W x 595H mm
Chất liệu: Ngọc trai
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Thanh tay vịn: Đã bao gồm
Màu sắc: #S: Trắng tuyết